Category Archives: frankofonija

Frankofonija – Knjižičica slavi dane Frankofonije

Frankofonija (fr. La Francophonie) je međunarodna organizacija koja predstavlja skup država, zemalja i regija koji koriste francuski kao nacionalni, [...]

[]